2023-05-15 0 minut czytania

Testy psychometryczne. Czym są i kiedy warto je wykonać?

Testy psychologiczne są narzędziami stosowanymi do oceny i pomiaru różnych aspektów zdrowia psychicznego i zdolności umysłowych: inteligencji, cech osobowości czy funkcjonowania emocjonalnego. Testy takie są bardzo często stosowane przez psychologów i innych specjalistów zdrowia psychicznego jako pomoc w praktyce terapeutycznej, diagnozie i leczeniu dolegliwości natury psychicznej.

 

Diagnoza psychologiczna przeprowadzona z użyciem testów często prowadzona jest na zlecenie różnych organizacji – sądów, szkół, ośrodków wsparcia społecznego czy też przez pracodawców w procesach rekrutacyjnych. Diagnoza może być wykonywania zgodnie z rekomendacją specjalisty w trakcie trwania leczenia, konsultacji czy terapii psychologicznej lub też prywatnie na prośbę osoby, która nie uczestniczy w spotkaniach pomocowych czy rozwojowych, a chciałaby zidentyfikować obszary wymagające pracy, w celu poprawy swojego funkcjonowania – przyjrzeć się samoocenie, odkryć swoje predyspozycje i mocne strony czy poznać możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Badania przy użyciu narzędzi psychometrycznych pozwalają między innymi na poznanie swojego profilu osobowościowego, określenie poziomu inteligencji czy bliższe przyjrzenie się swojemu funkcjonowaniu emocjonalnemu, samoocenie, schematom myślenia czy budowania relacji z innymi. Interpretacja wyników – poznanie zarówno swoich słabych jak i mocnych stron w danym obszarze, stanowi często punkt wyjścia do określenia swoich priorytetów i celów do pracy.

Narzędzia psychometryczne są też nieocenioną pomocą dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy – pozwalają one na poznanie preferencji i sprecyzowanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Testy wspierają także proces diagnozy przy podejrzeniu m.in. ADHD, autyzmu, depresji i innych zaburzeń psychicznych, poznawczych, zachowania czy osobowości.

Należy pamiętać o tym, iż testy psychologiczne nie diagnozują same w sobie.  Są one narzędziami wspierającymi pracę specjalistów i mogą być przeprowadzane jedynie przez wyszkolonych psychologów, psychiatrów czy klinicznych pracowników socjalnych. Testy, które dostępne są w Internecie niejednokrotnie mają wątpliwą jakość i użyteczność.

Nasza Poradnia dysponuje bogatym zestawem narzędzi psychometrycznych wydanych przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która jest systematycznie poszerzana. Specjaliści PsychoSfery w trakcie współpracy ze swoimi Pacjentami wykonują testy i kwestionariusze psychologiczne, które są pomocą i uzupełnieniem pracy terapeutycznej.

Przeprowadzenie danego testu, jeśli nie jest częścią dłuższej współpracy, poprzedzone jest spotkaniem, na którym zebrany zostaje wywiad i dobrane odpowiednie narzędzia. Na kolejnym spotkaniu (często może być przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy internetowej Epsilon, bowiem część narzędzi posiada swoje elektroniczne odpowiedniki) badany wypełnia kwestionariusz. Następne spotkanie poświęcone jest na szczegółowe omówienie wyników. Na prośbę badaniu otrzymuje się raport z wynikami i ich krótką interpretacją. Opcjonalnie, na prośbę osoby badanej nasi specjaliści przygotowują także rozszerzoną interpretację wyników wraz z opinią psychologiczną.

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem testów psychometrycznych w naszej Poradni zapraszamy do kontaktu:

 

Kontakt

 

Inne wpisy