2023-12-19 2 minut czytania

Wybitne postaci psychologii: Zygmunt Freud

Przedstawiamy dziś krótki rys, bez wątpienia, najsławniejszego psychologa w dziejach. Możecie nie wiedzieć co dokładnie co głosił czy w jakiś czasach żył, ale słyszeliście o nim na pewno. Zygmunt Freud – o nim oczywiście mowa, jest jedną z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych postaci w historii psychologii.

Nie będziemy skupiać się dziś na jego życiorysie, który jest niezmiernie ciekawy. Warto jednak wspomnieć o tym, że Freud pochodził z rodziny żydowskiej, był z wykształcenia lekarzem – neurologiem, żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. Osoby zainteresowane jego życiem odsyłam do źródła – autobiograficznej książki „Moje życie i psychoanaliza”.

Teorie i badania tego naukowca na temat psychoanalizy miały ogromny wpływ na rozwój całej dziedziny nauki jaką jest psychologia. Po krótce wspomnimy o najważniejszych z nich:

  • Freud uważał, że nasze działania i zachowania są determinowane przez nieświadome procesy, w tym popędy i pragnienia, które są często ukryte w nieświadomości. Jedną z najbardziej znanych koncepcji Freuda jest podział ludzkiej psychiki na trzy części: id, ego i superego. Id reprezentuje nasze prymitywne i nieświadome popędy, ego jest odpowiedzialne za kierowanie naszym zachowaniem zgodnie z rzeczywistością, a superego reprezentuje internalizowane normy i wartości społeczne. 
  • Freud interesował się również rozwojem psychoseksualnym człowieka. Jego teoria zakładała, że dzieci przechodzą przez serię etapów, w których ich energia seksualna koncentruje się na różnych obszarach ciała. Również w dorosłym życiu energia seksualna ma kluczowe znaczenie i może wpływać na nasze zachowanie.
  • Innym znanym wkładem Freuda w psychologię jest teoria snów. Freud uważał, że sny są symbolicznymi wyrazami nieświadomych pragnień i konfliktów. Przez analizę snów można rozpoznać ukryte pragnienia i odkryć ich znaczenie dla naszego życia psychologicznego. 

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie koncepcje Freuda są obecnie akceptowane i wielu psychologów krytykuje jego podejście. Część teorii Freuda jest trudna do sprawdzenia doświadczalnie i niektóre z nich są uważane za kontrowersyjne i nieodpowiednie. 

Mimo to, wpływ Zygmunta Freuda na rozwój psychologii jest niezaprzeczalny. Jego prace otworzyły nowe perspektywy i zainspirowały wielu badaczy do dalszych eksploracji w dziedzinie psychoanalizy. Zatem niezależnie od naszej oceny jego teorii, nie sposób nie doceniać wpływu jaki Freud miał na rozwój psychologii jako nauki.

Inne wpisy