image
image

Trening UmiejętnościSpołecznych

Trening umiejętności społecznych dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym jest niezwykle ważny dla ich rozwoju.
Zajęcia TUS umożliwiają nawiązywanie nowych relacji rówieśniczych,  pozwalają na wykształcenie i rozwinięcie konkretnych kompetencji, które będą stanowiły mocne podstawy dla budowania pozytywnych
relacji z innymi osobami w bliższej i dalszej przyszłości.

 

 

NA ZAJĘCIA ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 4-9 LAT!

 

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach z podziałem wiekowym (4/5, 6/7 oraz 8/9 latki).

Prowadzi je mgr Karolina Wojtaś – pedagog specjalny.

Treningi odbywają się w poradni PsychoSfera na ul. Jana Pawła II 13 w Lublinie.

 

  • Zajęcia podzielone są na trzy bloki:

1. Emocje i samoświadomość – dzieci odkryją swoje mocne strony oraz nauczą się rozpoznać u siebie takie emocje jak radość, smutek, strach, złość czy zazdrość i poznają konstruktywne sposoby radzenia sobie z nimi.

2. Normy społeczne – dzieci poznają zwroty grzecznościowe, zasady interakcji

z rówieśnikami oraz dowiedzą się czym jest kłamstwo.

3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – ten blok poświęcony będzie między innymi poznawaniem sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i porażkami.

 

Trening TUS w PsychoSferze to cykl – 12 spotkań (1 x w tygodniu, 60 minut).

Koszt jednego spotkania to 80 zł.

Inne usługi
  • Konsultacja psychologiczna
  • Konsultacja psychiatryczna 
  • Terapia psychologiczna
  • Terapia uzależnień