2022-11-05 4 minut czytania

Tabletki na depresję. Jak działają antydepresanty?

Skuteczne leczenie depresji jest możliwe, jego celem jest całkowite wyeliminowanie doświadczanych przez pacjenta objawów choroby. Dobrze dobrane leki nie wykazują silnych skutków ubocznych, a ich przyjmowanie zdecydowanie poprawia jakość życia osoby zmagającej się z zaburzeniami nastroju. Pomimo tego wiele osób, obawiając się działań niepożądanych, zwleka z podjęciem leczenia lub w ogóle nie decyduje się na jego podjęcie. W tym artykule przyjrzymy się schematowi działania leków antydepresyjnych, temu jakie jest ich faktyczne działanie na nasz organizm i czy ich przyjmowanie jest bezpieczne. 

Wśród pacjentów krąży wiele pogłosek na temat leków antydepresyjnych. Część osób nie decyduje się na rozpoczęcie farmakoterapii, martwiąc się o to, że leczenie negatywnie wpłynie na jakość wykonywanej przez nie pracy czy ich relacje z najbliższymi. Niejednokrotnie wybrzmiewają obawy o możliwość bezpiecznego prowadzenia auta, pojawienie się wahań wagi czy spadek libido. Wiele osób boi się także ryzyka uzależnienia i tego czy po zaprzestaniu przyjmowania leków objawy nie powrócą ze zdwojoną siłą.

Sposób leczenia depresji zależy od wielu czynników – przede wszystkim od źródła choroby oraz obserwowanych objawów i ich nasilenia. Lekarz psychiatra stawiając diagnozę depresji określi także stopień zaawansowania choroby oraz najbardziej adekwatny dla danego pacjenta schemat leczenia. Zazwyczaj zaleca się jednoczesne podjęcie farmakoterapii i psychoterapii. Nie zawsze tak jest, część osób nie wymaga przyjmowania leków antydepresyjnych i jedyną formą pomocy z jakiej korzystają jest uczestnictwo w spotkaniach z psychologiem. Wprowadzenie leków antydepresyjnych w terapii depresji jest jednak niekiedy konieczne i niejednokrotnie zależy od niego życie a nawet zdrowie chorego. Psychoterapia może okazać się niewystarczająca w przypadku pojawienia się u pacjentów silnego natężenia objawów np. problemów ze snem – bezsenności lub nadmiernej senności, znaczących zmian apetytu – jego brak lub nadmierny wzrost, trudności w codziennym funkcjonowaniu i wypełnianiu obowiązków – zaniedbywania z pracy, nauki, czy też relacji z innymi osobami. Wprowadzenie leczenia farmakologicznego prawdopodobnie okaże się także niezbędne w przypadku znacznego pogorszenia się funkcjonowania poznawczego – braku możliwości skupienia się czy problemów z pamięcią a także w sytuacjach, kiedy pojawiają się myśli i próby samobójcze.

Wbrew często powielanemu mitowi, leki antydepresyjne nie powodują działania euforycznego. Ich działanie nie powoduje, że wszystkie trudności znikają i świat staje się beztroski. Smutek nie jest nagle zastępowany radością. Zazwyczaj jednak leki sprawiają, że osoba doświadczająca depresji zaczyna czuć się na tyle dobrze, aby móc powrócić do codzienności i efektywnie uczestniczyć w procesie psychoterapii, rozpoczynając proces trwałej zmiany. 

Co bardzo istotne, działanie leków antydepresyjnych nie rozpoczyna się tuż po przyjęciu pierwszej dawki. Zazwyczaj na pierwsze efekty związane z poprawą nastroju należy poczekać ok. 2-4 tygodnie. Schemat i czas leczenia jest każdorazowo ustalany przez lekarza prowadzącego, jednakże, aby proces leczenia był skuteczny, a ryzyko nawrotu zminimalizowane, zazwyczaj konieczne jest przyjmowanie leków przez minimum pół roku, nawet wtedy, kiedy pacjent nie zgłasza już objawów depresji. 

Nierzadkim zjawiskiem, które pojawia się po rozpoczęciu terapii lekami z grupy SSRI czyli selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny, które są najczęściej stosowane w leczeniu depresji, jest pogorszenie się samopoczucia. Jest to zjawisko naturalne, wynikające z wahań ilości i różnorodności receptorów serotoninowych występujących w mózgu wpływających nie tylko na sam nastrój, ale także sen, apetyt czy libido. 

W celu minimalizowania negatywnego wpływu leków na powyższe obszary leczenie rozpoczyna się od niskich dawek leków. W ciągu pierwszych tygodni leczenia ilość receptorów serotoninowych spada – co za tym idzie, zaczynają też zanikać efekty uboczne. Kiedy proces ten ulegnie stabilizacji, zazwyczaj lekarz decyduje o zwiększeniu dawki leku i zaczyna być obserwowany spadek działań niepożądanych oraz pozytywny wpływ leków na nastrój.

Odstawienie leków powinno zawsze odbywać się pod kontrolą i zgodnie z zaleceniami psychiatry. Jest to bardzo ważne, ponieważ nagłe zaprzestanie przyjmowania może wiązać się z odczuwaniem nieprzyjemnych skutków związanych z tak zwanym zespołem dyskontynuacji, manifestującym się m.in. z odczuwaniem niepokoju, pobudzeniem psychoruchowym, zaburzeniami snu, objawami grypopodobnymi czy zawrotami głowy i mdłościami. Stopniowe zmniejszane dawki zmierzające do zakończenia leczenia pozwala na łagodne przejście tego procesu a także minimalizuje ryzyko nawrotu choroby.

Leki przeciwdepresyjne stosowane obecnie mają wysoką skuteczność, są bezpieczne i zazwyczaj dobrze tolerowane przez pacjentów. Nie mają one potencjału uzależniającego, a skutki uboczne, które mogą pojawić się podczas ich stosowania zazwyczaj nie są zbyt uciążliwe i korzyści z przyjmowania leków oraz wyrównania nastroju zazwyczaj przeważają nad efektami niepożądanymi. Pamiętaj jednak, aby każdą wątpliwość dotyczącą leczenia omówić z lekarzem prowadzącym, który zadecyduje o ewentualnych zmianach lub korektach w schemacie leczenia. 

Inne wpisy