2023-07-10 3 minut czytania

Zdrowie psychiczne dotyczy nas wszystkich

Zdrowie psychiczne jest tematem, który mimo, iż znany od zarania dziejów, zyskał znaczną uwagę dopiero w ostatnich latach. Zdrowie mentalne przestało być tematem tabu, a ludzie stają się coraz bardziej świadomi wpływu, jaki wywiera ono nie tylko na ludzi jako jednostki, ale i na całe społeczności.

Zdrowie psychiczne – definicja

Kluczowe jest zdefiniowanie zdrowia psychicznego i wyjaśnienie jego znaczenia. Zdrowie psychiczne odnosi się do emocjonalnego, psychologicznego i społecznego samopoczucia danej osoby. Wpływa ono na to, jak ludzie myślą, czują i działają. Między innymi jak radzą sobie ze stresem, odnoszą się do innych ludzi czy jakich dokonują wyborów.

Kondycja psychiczna jest ważna na każdym etapie życia. Od dzieciństwa, przez dojrzewanie i dorosłość, aż po okres starości. Jednym z kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas analizy zdrowia psychicznego, jest częstość występowania chorób psychicznych. Są one powszechne. Według Światowej Organizacji Zdrowia dotykają jedną na cztery osoby w pewnym momencie ich życia. Zaburzenia te mogą wahać się od powszechnych chorób psychicznych, takich jak depresja, do cięższych stanów, takich jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa. Ważne jest, aby pamiętać, że choroby psychiczne nie są oznaką słabości lub wady charakteru. Są one stanami medycznymi, które wymagają właściwej diagnozy i leczenia.

Znaczenie zdrowia psychicznego

Implikacje zdrowia psychicznego wykraczają poza poziom indywidualny. Mają one znaczący wpływ na społeczeństwa. Warto pamiętać o tym, że problemy ze zdrowiem psychicznym mogą prowadzić np. do zmniejszenia wydajności i strat ekonomicznych. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego utrata produktywności związana z zaburzeniami zdrowia psychicznego kosztuje globalną gospodarkę około 1 biliona dolarów rocznie. Ponadto problemy ze zdrowiem psychicznym mogą również przyczyniać się do wyższych kosztów opieki zdrowotnej, ponieważ osoby z chorobami psychicznymi często wymagają specjalistycznego leczenia i opieki.

Zdrowie psychiczne ma też bezpośredni wpływ na kwestie społeczne, takie jak wskaźniki przestępczości, bezdomność czy nadużywanie substancji psychoaktywnych. Szereg badań wykazuje, że osoby z nieleczonymi chorobami psychicznymi częściej angażują się w działalność przestępczą lub stają się ofiarami przestępstw. Co więcej, problemy ze zdrowiem psychicznym są często związane z nadużywaniem substancji. Osoby cierpiące często szukają ukojenia i samoleczenia w narkotykach lub alkoholu.

Aby lepiej zrozumieć szerszy kontekst zdrowia psychicznego, badacze tego zjawiska stosują różne teorie i modele. Jednym z takich modeli jest powszechny model biopsychospołeczny, który podkreśla potrzebę holistycznego podejścia do zdrowia psychicznego. Zakłada on, bowiem, że istnieje złożona zależność czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych, które wpływają na zdrowie psychiczne. Czynniki biologiczne obejmują genetykę i chemię mózgu. Aspekty psychologiczne obejmują indywidualne doświadczenia, traumy czy cechy osobowości. Czynniki środowiskowe to warunki społeczne i ekonomiczne, dostęp do opieki zdrowotnej i systemu wsparcia.

Podsumowując, zdrowie psychiczne jest złożonym i wieloaspektowym zagadnieniem, które ma znaczące implikacje dla nas jako jednostek oraz dla społeczeństwa jako całości. Bardzo ważne jest, aby priorytetowo traktować profilaktykę, wczesną interwencję i dostęp do wysokiej jakości opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Obejmuje to podnoszenie świadomości i zmniejszanie stygmatyzacji zdrowia psychicznego, promowanie edukacji w tym zakresie w szkołach i miejscach pracy oraz zrobienie wszystkiego co w naszej mocy, aby zapewnienie usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego było dostępne dla wszystkich osób, które tego potrzebują.

Psycholog Lublin PsychoSfera

Inne wpisy